Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1747

Je-li smlouva bezúplatná, má se za to, že se dlužník chtěl zavázat spíše méně než více.