Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2550Základní ustanovení

Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné.