Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 335

Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek.