Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 598

Dovolává-li se neúčinnosti téhož právního jednání více věřitelů, nemůže být od povinné osoby požadováno v souhrnu více, než stanoví § 595 a 596.