Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 60

Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu.