Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 376

Bylo-li dosaženo účelu, pro který byla nadace založena, je nadace zrušena a správní rada zvolí likvidátora.