Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2656

(1) Právo kontrolora na odměnu vzniká provedením kontroly a vydáním kontrolního osvědčení.

(2) Společně s právem na odměnu vzniká kontrolorovi i právo na náhradu nákladů, které při provedení kontroly účelně vynaložil, ledaže z povahy těchto nákladů vyplývá, že jsou v odměně již zahrnuty.