Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 890

Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.