Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2416

Předá-li ukladatel věc skladovateli, skladovatel věc převezme a její převzetí ukladateli v písemné formě potvrdí.