Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2108

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.