Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2512

(1) Bylo-li ujednáno výhradní obchodní zastoupení, má každá strana právo obchodní zastoupení vypovědět, nedosáhl-li objem obchodů v posledních dvanácti měsících objemu určeného ve smlouvě; nebyl-li objem obchodů ujednán, rozhoduje objem přiměřený odbytovým možnostem.

(2) Ustanovení § 2510 a 2511 se použijí obdobně.