Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 424

Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.