Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 668

Státní občan České republiky může mimo území republiky uzavřít manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem České republiky.