Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1873

Prodlením věřitele vůči jednomu ze spoludlužníků nastává jeho prodlení i vůči ostatním spoludlužníkům.