Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1409

Komu je svěřena plná správa cizího majetku, dbá o jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficienta.