Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1459

Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu vzniká za podmínek určených statutem.