Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1658

Započtení na povinný díl nebo na dědický podíl nezakládá povinnost něco vydat, ledaže se jedná o případ uvedený v § 2072.