Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2657

Není-li odměna ujednána, zaplatí objednatel kontrolorovi odměnu ve výši obvyklé se zřetelem k předmětu, rozsahu, způsobu a místu kontroly v době uzavření smlouvy.