Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2766Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje, je pojištěným.