Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2876

Byla-li dána výhra vzhledem k okolnostem případu a postavení i možnostem stran zjevně přemrštěná, může ji soud na návrh prohrávající strany přiměřeně snížit.