Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2473

Zasílatel může užít k obstarání přepravy dalšího zasílatele (mezizasílatele).