Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 861

Je-li znám jen jeden z rodičů, má dítě jeho příjmení. Tento rodič také určí osobní jméno dítěte; jinak je určí soud.