Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3000

Poctivý příjemce vydá, co nabyl, nanejvýš však v rozsahu, v jakém obohacení při uplatnění práva trvá.