Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1245

Trvání práva stavby lze prodloužit se souhlasem osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby.