Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1038

Ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a jen na základě zákona lze vlastnické právo omezit nebo věc vyvlastnit.