Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2505

Provize je splatná nejpozději poslední den měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, ve kterém na ni vzniklo právo.