Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2895

Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem.