Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 511

Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí.