Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 797

Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, popřípadě osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, popřípadě rodiče dítěte.