Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2932

Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jedná-li se o vypořádání mezi těmito provozovateli, vypořádají se provozovatelé podle své účasti na způsobení vzniklé škody.