Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3003

Nepoctivý příjemce vydá, co nabyl v době, kdy obohacení získal.