Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1286

Na skrytou věc nalezenou v pozemku poživatel právo nemá.