Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 216

Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“.