Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 142

Přemístění sídla je účinné ode dne zápisu jeho adresy do příslušného veřejného rejstříku.