Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2725

Společník vykonává činnost pro společnost osobně a není oprávněn členství ve společnosti zřídit jiné osobě, ani jí své členství postoupit.