Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2849

Není-li při pojištění majetku ujednána pojistná hodnota, představuje pojistnou hodnotu obvyklá cena, kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota.