Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 296

Po zápisu rozdělení do veřejného rejstříku nelze smlouvu o rozdělení ani projekt rozdělení změnit nebo zrušit.