Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 678

Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu.