Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1204Vznik společenství vlastníků

Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.