Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2726

Činy pro společnost škodlivé jsou společníkovi zakázány.