Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 451

Prokurista není oprávněn přenést prokuru na někoho jiného ani udělit další prokuru; k opačným ujednáním se nepřihlíží.