Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1065

Osoba zjednaná k nalezení ztracené nebo skryté věci není nálezcem a náleží jí jen odměna za hledání, byla-li ujednána.