Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 944

Pro opatrovnictví, opatrovníka a opatrovance platí ustanovení o poručenství, poručníkovi a poručenci přiměřeně.