Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1199

Je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.