Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2142

Výhrada předkupního práva zavazuje dědice a předkupní právo lze zcizit, je-li to výslovně ujednáno.