Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2111

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.