Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2884

Příslib odměny za nějaký výkon učiněný vůči osobě blíže neurčené zavazuje přislibujícího tehdy, byl-li příslib veřejně vyhlášen.