Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1118

Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci.