Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2408

Ustanovení o úschově se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona opatrovat věc pro jiného.