Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1583

Co se v tomto oddílu stanoví o smluvním dědici, platí obdobně i pro smluvního odkazovníka.